Кариес

Зъбен кариес

Кариесът представлява инфекциозно заболяване, което разрушава зъбната повърхност, постепенно разрушава зъбите, затруднява дъвченето и нарушава естетическия вид на лицето. Зъбният кариес е най-честото и разпространено хронично заболяване, води до разрушаване на твърдата тъкан на зъба и представлява киселинно разтваряне на зъбната емайлна повърхност.

Симптомите му са най-често визуални в начален стадий, а при напреднала фаза се усеща болка при топло, студено, сладко или при натиск.

Лечението се извършва посредством поставяне на пломба, като се отстранява кариесът.