Ендодонтия

Ендодонтското лечение, („кореново лечение“), е лечение на зъбната пулпа и съпътстващите я усложнения.

Зъбната пулпа е тъкан съставена от нерви, кръвоносни съдове и други тъкани разположени в пулпната камера на  зъба. Пулпната камера се раздела от своя страна на коронкова и коренова и са взаимно свързани пространства, като тяхното разделение е условно понятие. Функцията на зъбната пулпа  е свързана с растежа на зъба (коронката и корена), а след това осъществява физиологичния отговор на различни дразнители през целия живот.

Най-честите причини за възпалението или инфекцията на зъбната пулпа над копресаторните й възможности ставащи  причина впоследствие  за ендодонтско лечение са:

 • Зъбният кариес (най-често големи, дълбоки кариеси, нелекувани дълго време);
 • Износване на зъба от сменянето на няколко пломби;
 • Изборването, загряването и недостатъчна дезинфекция и хигиена по време на лечението;
 • Травматични инциденти;
 • Протетични цели;
 • Феномен на Годон (силно прораснали зъби поради липса на срещуположен зъб);

Специалността ендодонтия („ендо“- вътре, „донтия“- в зъба) разглежда биологията, физиологията, патологията, лечението на зъбната пулпа и усложненията й периодонтит, апикален гранулом, радикуларна киста.

Ендодонтските дейности включват:

 • Лечение на пулпит;
 • Лечение на периодонтити;
 • Лечение на гранулом;
 • Лечение на недобре запълнен зъб;
 • Отстраняване на счупен канален инструмент;