Ортопедия

Протетични конструкции

НЕПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ

Неподвижното протезиране е свързано с изработването на пломби, отделни корони или мостове, които се правят от зъботехнически лаборатории след взимане на отпечатък от проблемния участък в устата на пациента.

Пломбите биват инлей и онлей, като зависят от големината и мястото, което заемат върху болния зъб. Могат да бъдат изработени от полимер или цирконий.

Коронките се препоръчват в случаи, когато твърдите тъкани на зъба са разрушени и той става лесно чуплив и не подлежи на пломбиране. Разрушеният зъб се изпилява от лекуващия стоматолог и отново се снема индивидуален отпечатък за изработка на корона. Според вида си короните могат да бъдат: металниметалокерамични или циркониеви.

Най-разпространеният вид са короните от металокерамика, като те са достатъчно здрави и  издържат на натоварване. Ядрото им се състои от метал, върху който се нанася керамично покритие, което се съобразява като цвят с избрания от пациента нюанс и цветова гама. Недостатък на този вид корони е съдържанието на метал, който след време се окислява, може да доведе до алергизиране и част от окисите по ръба на зъба проникват във венеца, което променя неговия цвят. Външно самата керамика не променя своя цвят.

Поради тези причини вече много бързо навлизат циркониевите корони, които са изключително здрави като конструкция, в същото време са леки, тъй като в ядрото си нямат метал. Циркониевите  корони са изключително подходящи за предни зъби, поради високата им естетическа същност.

Основната цел при поставяне на мост е да се облече и уплътни мястото на липсващи зъби.

Обикновенно мостът стъпва на два носещи зъба, които се изпиляват и се подготвят, както при коронките. Докато се изчаква мостът да бъде изработен, пациента не остава без зъби. На място, в кабинета веднага се поставят временни, които после се заменят с новия мост. В средната част, където са липсващите зъби, се изработват такива и се получава имитация на съществуващ зъб.

Мостът представлява цяла конструкция и може да бъде с такъв брой зъби, какъвто е необходим в конкретния случай. Видовете мостове са металокерамични или циркониеви.

ПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ

Още от самото наименование „подвижно протезиране”, разбираме, че става въпрос за конструкции, които подлежат на сваляне в удобен за пациента момент. Много хора се страхуват от наличето на протеза в устата им, но за правилен и ефикасен начин на живот е задължително да има наличие на зъби в устата.

Протезиране се налага, когато има достатъчен брой липсващи зъби и не може да бъде изработен мост.

Протезите биват плакови, силиконови – тип „Валпласт” или моделно ляти, а според броя на липсващи зъби – частични или цялостни.

Плаковите протези се изработват от пластмаса, която има цвят на лигавицата, върху която се нареждат пластмасови зъби. Задържането на протезата се осъществява посредствум вакуум ефект на горната челюст и на точно съвпадение на долната челюст.

За изработката на плакова протеза са необходими няколко посещения, тъй като се взимат различни отпечатъци и се извършват проби. Много важен момент е пациента да има търпение и да свикне с поставянето на нова протеза, тъй като е нужно време за адаптация.

Силиконовите протези тип ”Валпласт” са изработени от висококачествен силикон, много са еластични, лесно се огъват и са високо естетични. Биологично поносимия материал, от който са съставени, ги прави антиалергични и много лесно поносими от пациента.

Моделно ляти протези – основата им е изработена от тънък метал и чрез така наречените траверси и стави се закрепят липсващите зъби върху пластмаса.

Към цялостната конструкция могат да бъдат закрепени металокерамични мостове. Този вид протези са с много добър естетически вид, лесно се свиква с тях и така изработения скелет е изключително здрав.

Изработката на моделно лята протеза изисква внимателно обсъждане и план на лечение, тъй като се внимава за възстановяване на говор и естетика.