Хирургия

Екстракция на зъб

Eкстракцията или ваденето на зъб се налага по препоръка на лекуващия стоматолог, като това е съпроводено с минимална травма на околните тъкани и правилното и лесно възсановяване на челюстта. Най- често изваждането на зъб се извършва, когато той е развален и лечението е невъзможно. Също така се извършва вадене поради ортодонтски причини –за да се освободи място за изникващи или съседни зъби. Ако се наблюдава надвишаване на нормалния брой зъби у човека, също се вадят. Счупени зъби, които не могат да бъдат поправени или при поставяне на протетични конструкции , също се препоръчва вадене.

Френулотомия

Френулумът представлява малка лигавична гънка, която свързва вътрешната страна на горната и долната устна с венеца. Когато тази гънка е с по-къс или по-дълъг от нормалния размер, се налага изрязване с лазер, с цел да се предотвратят разстоянието между двата централни резеца, смущения в говора, храненето или движението на езика.

Поставяне на зъбни импланти

Зъбният имплант е титаниев елемент, който се поставя в костта на челюстта чрез оперативна намеса, с цел да се замести липсващ зъб или корен.

Като цяло процесът протича в два етапа: поставяне на зъбния имплант и надграждане чрез зъбна конструкция /корона, мост или протеза/.

Успешното поставяне на имплант зависи от здравословното състояние на пациента, състоянието на тъканите и костта на челюстта. Преценява се и натоварването, което зъбния имплант трябва да понесе, тъй като той няма чувствителност към натиск, за разлика от живия зъб. Предпоставка за успешната операция е наличие на здрава кост и тъкан, здрави венци.

Зъбните импланти се използват за поддържане на един или множество зъби. Имплантът се счита за интегриран към костта между 8 и 24 седмици след поставянето му. Следи се чрез рентгенов контрол, липса на болка и венечно кървене, подвижност и загуба на кост около импланта.

Лазерно лечение

Лазерното лечение бива три вида: нискочестотно, диодно и високочестотно.

Нискочестотното лечение с лазер има за цел успокояване на болката при пилене на корони, мостове, рани от вадене на зъби, афти, гингивални джобове и др. Процедурата е около две минути и има изцяло лечебен ефект. Кабинетът разполага с такъв лазер.

Диодното лечение с лазер се нарича още и хирургическо.Прави се корекция на венци, френулуми, мъдреци, обработка на джобове-кюретаж.Това е скъпа апаратура, която я няма навсякъде, но кабинета разполага с такава.

След кюретажа с диоден лазер, се правят и пет процедури с нискочестотен лазер, с цел да се запази дълготрайно проведеното лечение.

Високочестотният лазер се използва за обработка на твърди тъкани – кариеси. Тъй като честотите на лазера не са дозирани достатъчно, има опасност кариеса да стане гангрена или друг вид заболяване. Кабинетът не предлага този вид лечение и не го препоръчваме.